Wstecz
O egzaminach praktycznych

Egzamin praktyczny to zadanie, które należy rozwiązać w ciągu 150 minut. Aby egzamin zdać trzeba uzyskać minimum 75% punktów.
Zadanie obejmuje:
  • proste operacje na plikach graficznych JPG, PNG (skalowanie, kadrowanie),
  • zapytania SQL
  • kodowanie HTML i CSS
  • skrypty JavaScript lub PHP

Różnice w stosunku do egzaminu E.14:

  • Brak zadań z tworzenia grafiki.
  • W wyposażeniu stanowisk egzaminacyjnych EE.09. pojawił się wymóg instalacji Zintegrowanego Środowiska Programistycznego (IDE) do tworzenia aplikacji w systemie Windows/Linux oraz aplikacji Web. Nie ma natomiast edytora grafiki wektorowej.