Wstecz
Zadanie 31.

Zapis CSS margin: auto; oznacza, że marginesy są
  1. odziedziczone po elemencie rodzica dla danego elementu.
  2. stałe dla danej przeglądarki, niezależnie od rozmiaru jej okna.
  3. równe domyślnym wartościom marginesów elementu, do którego są przypisane.
  4. wyliczane przez przeglądarkę tak, aby element został wyśrodkowany w poziomie.
D