Wstecz
Zadanie 33.

a:link {
  color: green;
  text-decoration: none;
}
a:hover {
  color: red;
  text-decoration: underline;
}

Co można powiedzieć o stylu hiperłącza na podstawie opisu CSS, zakładając, że żadne inne style nie zostały zdefiniowane?

  1. Hiperłącze jest zawsze podkreślone.
  2. Tekst odwiedzonego hiperłącza jest koloru czerwonego.
  3. Gdy hiperłącze jest nieodwiedzone, jego tekst jest koloru niebieskiego z podkreśleniem.
  4. Gdy kursor znajdzie się na obszarze hiperłącza, pojawia się podkreślenie i tekst przyjmuje kolor czerwony.
D