Wstecz
Zadanie 35.

Efekt przedstawiony na obrazie, wykonany za pomocą edytora grafiki rastrowej, to
  1. szum RGB.
  2. pikselizacja.
  3. grawerowanie.
  4. rozmycie Gaussa.
B