Wstecz
Zadanie 4.

x = 0;
x += 10; 

Który zapis w języku JavaScript daje jednakowy rezultat do przedstawionego kodu?

  1. x = 0; x++; x = x + 9;
  2. x = 0; x--; x *= 9;
  3. x = 10; x = x + 10;
  4. x = 10; x = 0;
A