Wstecz
Zadanie 1.

Metoda zachłanna konstruowania algorytmów polega na
  1. podziale problemu na podproblemy w celu uzyskania problemów łatwych do rozwiązania.
  2. wybieraniu rozwiązań, które w danym kroku wydają się najkorzystniejsze.
  3. przeszukiwaniu zbioru danych aż do momentu znalezienia rozwiązania.
  4. odwołaniu się funkcji lub definicji do samej siebie.
B