Wstecz
Zadanie 2.

Jaką złożoność obliczeniową mają problemy polegające na wykonaniu czynności na łańcuchu lub tabeli w dwóch zagnieżdżonych pętlach działających na wszystkich elementach?
  1. O(n)
  2. O(n2)
  3. O(n!)
  4. O(log n)
B