Wstecz
Zadanie 23.

Tabela Pracownicy zawiera dane pracowników z różnych działów, co określa pole liczbowe dzial. Ponieważ zazwyczaj są wykonywane kwerendy tylko na dziale równym 2, to można uprościć zapytania do tabeli, tworząc wirtualną tabelę o nazwie Prac_dzial2 za pomocą zapytania
  1. CREATE VIEW Prac_dzial2 AS SELECT * FROM Pracownicy WHERE dzial=2;
  2. CREATE VIEW Prac_dzial2 FROM Pracownicy WHERE dzial=2;
  3. VIEW Prac_dzial2 SELECT FROM Pracownicy WHERE dzial=2;
  4. VIEW Prac_dzial2 FROM Pracownicy WHERE dzial=2;
A