Wstecz
Zadanie 22.

Wskaż polecenie aktualizujące dane w tabeli.
  1. ALTER
  2. SELECT
  3. CREATE
  4. UPDATE
D