Wstecz
Zadanie 25.

GRANT ALL PRIVILEGES ON dane.* TO 'Jan'@'localhost'; 

Użytkownik Jan będzie mógł wykonywać

  1. wszystkie operacje na tabelach bazy dane.
  2. jedynie operacje CREATE, ALTER, DROP na tabelach bazy dane.
  3. jedynie operacje manipulowania danymi i zmienić jedynie swoje prawa.
  4. wszystkie operacje na tabelach bazy dane oraz nadawać prawa innym użytkownikom.
A