Wstecz
Zadanie 26.

Aby pobrać dane z formularza HTML, tak aby nie były one widoczne w adresie URL, należy zastosować
  1. metodę GET.
  2. metodę POST.
  3. jedynie funkcje z biblioteki PDO.
  4. same kontrolki bez użycia formularza.
B