Wstecz
Zadanie 28.

W języku HTML semantycznym odpowiednikiem znacznika <b>, który oprócz pogrubienia czcionki, definiuje także tekst o większym znaczeniu, jest
  1. <em>
  2. <ins>
  3. <mark>
  4. <strong>
D