Wstecz
Zadanie 27.

Wskaż System Zarządzania Treścią.
  1. Joomla!
  2. Apache
  3. MariaDB
  4. phpMyAdmin
A