Wstecz
Zadanie 38.

<img id="obraz" src="kol1.jpg">
<button id="przycisk">Przycisk</button>
<script>
  document.getElementById("obraz").src = "kol2.jpg";
</script>

Po wykonaniu fragmentu kodu HTML i JavaScript na stronie będzie wyświetlony obraz z pliku

  1. kol2.jpg
  2. kol1.jpg
  3. kol1.jpg, który może być zmieniony na kol2.jpg po wciśnięciu przycisku.
  4. kol2.jpg, który może być zmieniony na kol1.jpg po wciśnięciu przycisku.
A