Wstecz
Zadanie 39.

Funkcji session_start() języka PHP należy użyć przy implementacji
  1. obsługi formularza.
  2. wczytywania danych z plików zewnętrznych.
  3. dowolnej witryny, która obsługuje ciasteczka.
  4. wielostronicowej witryny, która wymaga dostępu do danych przy przechodzeniu pomiędzy stronami.
D