Wstecz
Zadanie 40.

Które polecenie jest poprawne pod względem walidacji HTML5?
  1. <img src = "mojPiesek.jpg" >
  2. <img src = mojPiesek.jpg alt = pies>
  3. <img src = mojPiesek.jpg" alt = "pies>
  4. <img src = "mojPiesek.jpg" alt = "pies">
D