Wstecz
Zadanie 7.

Które wywołanie funkcji PHP round() zwróci wartość 1?
  1. round(0.29)
  2. round(0.60)
  3. round(-1.40)
  4. round(-4.60)
B