Wstecz
Zadanie 8.

for($i = 1; $i <= 3; $i++) {
  for($j = 1; $j <= 3; $j++) {
    echo "Iteracja: ($i, $j)";
    if($i == 2 and $j == 2)
      break;
  }

Instrukcja break w przedstawionym kodzie PHP sprawi, że

  1. działanie obu pętli zostanie zakończone po iteracji (2, 2).
  2. iteracja (2, 2) zostanie przerwana i nastąpi po niej iteracja (2, 3).
  3. wewnętrzna pętla dokończy działanie dla $j = 3, a następnie program zostanie przerwany.
  4. działanie wewnętrznej pętli zostanie zakończone po iteracji (2, 2) i będzie kontynuowane dla $i = 3.
D