Wstecz
Zadanie 10.

W bibliotece mysqli języka PHP, aby uzyskać ostatni komunikat o błędzie można zastosować funkcję
  1. mysqli_error()
  2. mysqli_errno()
  3. mysqli_error_list()
  4. mysqli_use_result()
A