Wstecz
Zadanie 11.

var x = 10;
switch(x) {
  case "10": alert("Test instrukcji switch");

Na podstawie przedstawionego kodu w języku JavaScript można powiedzieć, że alert nie zostanie wyświetlony, ponieważ

  1. nie zastosowano instrukcji break.
  2. nie zastosowano wyrażenia default.
  3. wartość zmiennej x nie została zdefiniowana przed instrukcją switch.
  4. w instrukcji switch w wyrażeniu case nie dostosowano zapisu wartości do typu zmiennej x.
D