Wstecz
Zadanie 9.

var x = fun1(3, 24, "Mnożymy");
  function fun1(a, b, c) {
return a * b;

Które stwierdzenie na temat funkcji fun1 zapisanej w języku JavaScript jest prawdziwe?

  1. Ma trzy parametry wejściowe w tym jeden typu napisowego i zwraca wartość numeryczną.
  2. Ma dwa parametry liczbowe i zwraca wartość typu napisowego.
  3. Zwraca dwie wartości przechowywane w zmiennych a i b.
  4. Przyjmuje trzy parametry, lecz nie zwraca wartości.
A