Wstecz
Zadanie 12.

W języku PHP komentarz jednoliniowy rozpoczyna się od znaków
  1. $ lub #
  2. // lub #
  3. /* lub //
  4. <! lub <?
B