Wstecz
Zadanie 13.

Odpowiednikiem encji w relacyjnej bazie danych jest
  1. tabela.
  2. wiersz.
  3. atrybut.
  4. kolumna.
A