Wstecz
Zadanie 14.

Lokalny System Zarządzania Bazą Danych (SZBD) udostępnia bazę danych
  1. jako serwer w sieci.
  2. w chmurze komputerowej.
  3. jako usługę sieciową serwera.
  4. tylko na jednym, określonym komputerze.
D