Wstecz
Zadanie 15.

SELECT imie FROM pracownicy WHERE nazwisko = 'Kowal' OR stanowisko > 2; 

Na tabeli Pracownicy, której wiersze zostały pokazane na obrazie, wykonano przedstawioną kwerendę SELECT. Które dane zostaną wybrane?

  1. Tylko Anna.
  2. Tylko Maria.
  3. Anna, Maria, Ewa.
  4. Monika, Ewelina, Maria.
C