Wstecz
Zadanie 16.

SELECT MAX(wiek) - MIN(wiek) FROM uczestnicy; 

Przedstawione zapytanie SELECT wykonane na tabeli przechowującej dane o uczestnikach konkursu ma za zadanie wybrać

  1. różnicę wieku pomiędzy najstarszym i najmłodszym uczestnikiem.
  2. minimalny oraz maksymalny wiek uczestników.
  3. średnią arytmetyczną wieku uczestników.
  4. liczbę najstarszych uczestników.
A