Wstecz
Zadanie 17.

SELECT * FROM dania WHERE typ < 3 AND cena < 30 LIMIT 5;

Na tabeli dania, której wiersze zostały pokazane na obrazie, wykonano przedstawioną kwerendę SELECT. Ile wierszy wybierze kwerenda?

  1. 2
  2. 5
  3. 8
  4. 13
A