Wstecz
Zadanie 18.

Tabela gory zawiera informacje o polskich szczytach oraz pasmach górskich, w których te szczyty się znajdują. Aby wyświetlić Koronę Gór Polskich, czyli najwyższy szczyt w każdym z pasm górskich, należy wydać kwerendę
  1. SELECT pasmo, szczyt, wysokosc FROM gory;
  2. SELECT pasmo, szczyt, MAX(wysokosc) FROM gory;
  3. SELECT pasmo, szczyt FROM gory GROUP BY wysokosc;
  4. SELECT pasmo, szczyt, MAX(wysokosc) FROM gory GROUP BY pasmo;
D