Wstecz
Zadanie 19.

Za pomocą którego słowa kluczowego można połączyć wyniki wykonania dwóch kwerend SELECT, działających na różnych tabelach, w jeden zbiór wyników?
  1. DISTINCT
  2. UNION
  3. JOIN
  4. AS
B