Wstecz
Zadanie 20.

W tworzonej tabeli pole typu BLOB jest przeznaczone do przechowywania
  1. danych logicznych takich jak true.
  2. łańcuchów znaków nieokreślonej długości.
  3. danych binarnych dużych rozmiarów, takich jak grafika.
  4. liczb całkowitych, które są większe od zakresu typu INT.
C