Wstecz
Zadanie 21.

Obiektem z graficznym interfejsem użytkownika służącym do wprowadzania danych do bazy jest
  1. encja.
  2. raport.
  3. kwerenda.
  4. formularz.
D